Kollektivavtal

Att ha löner, villkor och avtal reglerade på sin arbetsplats låter kanske självklart. Men tyvärr finns det allt för många som inte är medvetna om sina rättigheter eller vågar ifrågasätta arbetsgivarens tillvägagångssätt. Genom ett kollektivavtal så upprättar arbetsgivaren ett skriftligt avtal eller överenskommelse med fackliga organisationer som bestämmer de villkor och löner som gäller. Men hur funkar det egentligen?

Olika typer av kollektivavtal

Det finns inget generiskt kollektivavtal som alla arbetsgivare följer. Vissa kollektivavtal varierar kraftigt från andra beroende på arbetsplats eller bransch. Somliga gäller exempelvis enbart för lokala och mindre arbetsgivare på din ort medan andra kan vara täckande över hela riket för en specifik bransch. Så om du exempelvis jobbar inom hantverk har du med stor sannolikhet ett annorlunda avtal jämfört med de personer som jobbar inom restaurang och kök.

Fördelar med kollektivavtal är såklart många. Det är helt enkelt ett sätt att definiera och klargöra exakt vilka regler som såväl arbetsgivare som du som anställd bör förhålla sig till. Detta blir en stor fördel om det någonsin skulle uppstå oklarheter eller orättvisor – och är ett av de tillfällen då fackförbunden kommer till stor användning.

Eftersom ett kollektivavtal kan anpassas så pass mycket beroende på arbetsplats och befattning/bransch så finns det utrymme för flexibilitet. Ifall du är van vid nattpass, jour eller utryckningar så kan ett kollektivavtal hjälpa att definiera de villkor och ersättningar som gäller. Men lika väl kan även ett kollektivavtal gälla resor i tjänst eller jobbet till andra orter.

Varför kollektivavtal?

Att arbeta på ett företag som inte har ett kollektivavtal kan vid första anblick låta flexibelt och lättsamt. För vad behöver man egentligen fackföreningar till och gamla avtal år 2016 tänker många? Ganska mycket har det visat sig enligt åtskilliga dispyter och fall mellan arbetsgivare och anställd. Saker såsom tjänstepension och försäkringar är en förmån som många förlorar om man arbetar utan kollektivavtal, och i det långa loppet kan detta innebära tiotusentals eller hundratusentals kronor i förlust.

Det fungerar dessutom som en säkerhet för din anställning. Med ett kollektivavtal tecknat så har du en större säkerhet när det kommer till förhandlingar om exempelvis låga löner eller minimi-löner. På en arbetsplats utan kollektivavtal så har arbetsgivaren ganska så mycket att säga till om och denne kan besluta om mer eller mindre allt bortsett från uppsägning utan att gå till förhandlingsbordet. Så med andra ord för att undvika otrevliga överraskningar eller plötsligt förändrade villkor så blir kollektivavtalet en trygg säkerhet att falla tillbaka på.

Fördelar med kollektivavtal

Det är emellertid inte enbart de ovanstående punkterna som ett kollektivavtal täcker. Ofta berör det en rad olika viktiga saker och punkter relaterade kring jobbet som till exempel;

  • Villkor för tillsvidareanställningar
  • Provanställningar
  • Övertidskompensation
  • Resekostnader
  • Ersättning för mertid
  • Semestrar (längd, semesterdagar, semesterersättning etc)
  • Sjuklön i många olika slag
  • Föräldraledighet och tjänstledighet
  • m.

Detta är bara några av de punkter som ett kollektivavtal brukar kunna täcka. Listan kan alltså göras väldigt lång av de fördelar med kollektivavtal som idag existerar. Se därför till att antingen yrka på kollektivavtal om inget finns eller ansluta dig till arbetsplatser där det redan finns tecknat. Anställda är ett företags viktigaste resurs och dina rättigheter bör tas på allvar. Lycka till!