Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet

Skogs och lantbrukare är välkomna att gå med i SLF facket. Som medlem i Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet och rekommenderade SLAK A-kassa omfattas du av en arbetslöshetsförsäkring med utökad inkomstförsäkring i 200 dagar och ett lönetak på 60 000 kr.   Kostnad för medlemskap Du betalar 1,5% av din lön i medlemsavgift till Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet […]

Svenska folkhögskolans lärarförbund

Anställda inom Svensk folkhögskola kan gå med i Svenska folkhögskolans lärarförbund. Även rektorer kan ansluta sig. Som medlem i Svenska folkhögskolans lärarförbund och rekommenderade Lärarnas A-kassa omfattas du av en arbetslöshetsförsäkring med utökad inkomstförsäkring i 200 dagar och ett lönetak på 60 000 kr. Går du med i Svenska folkhögskolans lärarförbund blir du samtidigt medlem i […]

Akademikerförbundet SSR

Till facket Akademikerförbundet SSR är ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, socionomer och chefer välkomna. Som nyexaminerad betalar du endast 135 kr per månad. Som medlem i Akademikerförbundet SSR och vår rekommenderade a-kassan AEA omfattas du av en arbetslöshetsförsäkring med utökad inkomstförsäkring i 140 dagar och ett lönetak på 100 000 kr.   Kostnad för medlemskap Din befattning Kostnad […]

DIK

DIK är en professionell sammanslutning för yrkesverksamma inom kultur och kommunikation med akademisk utbildning. Som medlem i Det kreativa facket, DIK och vår rekommenderade a-kassa AEA omfattas du av en arbetslöshetsförsäkring med utökad inkomstförsäkring i 120 dagar och ett lönetak på 100 000 kr.   Kostnad för medlemskap Din befattning Kostnad Ordinarie 262 kr/mån Egenföretagare 174 […]

Svenska elektrikerförbundet

Svenska elektrikerförbundet är ett fack för yrkesutbildade elektriker. Som medlem i Svenska elektrikerförbundet och rekommenderade Elektrikernas a-kassa omfattas du av en arbetslöshetsförsäkring med utökad inkomstförsäkring i 100 dagar och ett lönetak på 35 000 kr.   Kostnad för medlemskap Din befattning Kostnad Ordinarie Medlem 1,9% av inkomsten

Sjöbefälsföreningen

Sjöbefälsföreningen är en professionell organisation för yrkesutbildade sjöbefäl. I Sjöbefälsföreningens medlemskap ingår inte någon inkomstförsäkring, men om du är ansluten till Ledarnas A-kassa kan du teckna inkomstförsäkring hos Accept.   Kostnad för medlemskap Din befattning Kostnad Ordinarie 274 kr/mån Passiv medlem 180 kr/mån Student Gratis Interaktiv 67 kr/mån

Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna hette tidigare sjukgymnastförbundet. Facket välkomnar utbildade fysioterapeuter. Som medlem i Fysioterapeuterna och vår rekommenderade a-kassa AEA omfattas du av en arbetslöshetsförsäkring med utökad inkomstförsäkring i 120-300 dagar och ett lönetak på 50 000 / 80 000 kr.   Kostnad för medlemskap Din befattning Kostnad Ordinarie 280 kr/mån Föräldralediga 150 kr/mån Student 200 krför hela studietiden […]

Journalistförbundet

Journalistförbundet är en professionell organisation för yrkesverksamma Journalister, redaktörer och annan presspersonal. Som medlem i Journalistförbundet och vår rekommenderade a-kassa Journalisternas omfattas du av en arbetslöshetsförsäkring med utökad inkomstförsäkring i 100 dagar och ett lönetak på 60 000 kr/mån.   Kostnad för medlemskap Din befattning Kostnad 0-6 000 kr 60 kr/mån 6 001-8 000 kr 85 […]

Sveriges Läkarförbund

Sveriges Läkarförbund är ett ledande fackförbund för läkarutbildade. Som medlem i Sveriges Läkarförbund och vår rekommenderade a-kassa AEA omfattas du av en arbetslöshetsförsäkring med utökad inkomstförsäkring i 120 dagar och ett lönetak på 100 000 kr/mån.   Uppskattad kostnad för medlemskap Din befattning Kostnad Ordinarie 2988 kr/år Nyexaminerad Gratis under examenstertialetDärefter 50% av ordinarie i två […]

Handels

Till Handels är du välkommen om du arbetar med handel, i butik eller annan affärsverksamhet. Som medlem i Handelsarbetarförbundet och rekommenderade Handels A-kassa omfattas du av en arbetslöshetsförsäkring med utökad inkomstförsäkring i 100 dagar och ett lönetak på 35 000 kr. Kostnad för medlemskap Din befattning Kostnad Ordinarie Medlem ca 250-700 kr/mån