Handels

Till Handels är du välkommen om du arbetar med handel, i butik eller annan affärsverksamhet.

Som medlem i Handelsarbetarförbundet och rekommenderade Handels A-kassa omfattas du av en arbetslöshetsförsäkring med utökad inkomstförsäkring i 100 dagar och ett lönetak på 35 000 kr.

Kostnad för medlemskap

Din befattning Kostnad
Ordinarie Medlem ca 250-700 kr/mån