Civilekonomerna

Till Civilekonomerna kan du som är utbildad och yrkesverksam Civilekonom ansluta dig.

Som medlem i Civilekonomerna och vår rekommenderade a-kassan AEA omfattas du av en arbetslöshetsförsäkring med utökad inkomstförsäkring i 120 dagar och ett lönetak på 80 000 kr.

 

Kostnad för medlemskap
Din befattning Kostnad
Ordinarie Medlem 291 kr/mån
Över 65 år 212 kr/mån
Arbetslös 199 kr/mån
Utlandsanställd 199 kr/mån
Nyexaminerad 109 kr/mån
Pensionär 20 kr/mån
Student Kostnadsfritt
Reducerad avgift 99 kr/mån