Facket

I Sverige har facket haft en mycket stark ställning sedan början av 1900-talet. Idag är omkring 70% av den arbetande befolkningen med i ett fackförbund vilket är en hög siffra i förhållande till anslutningsgraden i övriga världen.

Här hittar du alla nu aktiva svenska fackförbund och kan se vilka yrkesområden de fokuserar på samt vad medlemskapet kostar per månad.

Fackförbund Hemsida
Unionen www.unionen.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
50-225 kr/mån De flesta typer av yrken, privata tjänstemän, IT, Chefer, utbildade, försäljning och service
Ledarnas www.ledarna.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
296-372 kr/mån Avdelningsledare, chefer, företagsledare och VD, egenföretagare
Vision www.vision.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
53-285 kr/mån Kommun, Privat, Landsting, Kyrka
Sveriges läkarförbund www.slf.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
ca 300-500 kr/mån Läkare och vård
Elektrikerna www.elektrikerna.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
1,9 % av bruttolönen Elektriker, Hantverkare
Civilekonomerna www.civilekonomerna.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
391 kr/mån Civilekonomer
Handelsanställdas HA www.handels.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
ca 100-500 kr/mån För arbetar i butiker, varuhus och lager
Vårdförbundet www.jusek.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
89-251 kr/mån Jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare.
Akademikerförbundet SSR www.akademssr.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
ca 260 kr/mån Samhällsvetarförbund
Vårdförbundet www.vardforbundet.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
265 kr/mån Sjuksköterskor och vård
Kommunal www.kommunal.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
300-600 kr/mån Kommunanställda
Naturvetarna www.naturvetarna.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
235 kr/mån Naturvetare, biologer, miljö och natur
Svenska målareförbundet wwww.malareforbundet.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
190-430 kr/mån Målare, hantverkare, bygg
DIK www.dik.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
149-262 kr/mån Det kreativa facket, kultur, administration, reklam, PR
Lärarförbundet www.lararforbundet.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
50-325 kr/mån Lärare i grundskola, på högstadium, gymnasium och vuxenutbildning
Lärarnas Riksförbund www.lr.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
90-300 kr/mån Lärare i grundskola, på högstadium, gymnasium och vuxenutbildning
Transportarbetarnas www.transport.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
101-571 kr/mån För dig som arbetar inom transportbranschen
Fastighets www.fastighets.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
1380 kr/år Fastighetsförvaltning, vaktmästare, städare, parkarbetare, värdar
Byggnads www.byggnads.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
47-525 kr/mån Byggarbetare, snickare, hantverkare
Livsmedelarbetarnas www.livs.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
ca 250-550 kr/mån Livsmedelsarbetare
Hotell- och restaurangfacket www.hrf.net
Medlemsavgift Yrkesområden:
199-346 kr/mån Kök, restaurang och hotell
Skolledarförbund www.skolledarforbund.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
325 kr/mån Skolledare, rektorer, lärare
Tandläkarförbundet www.tandlakarforbundet.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
398-410 kr/mån Tandläkare, tandvård och hälsa
IF Metall www.ifmetall.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
200-600 kr/mån Gruva, industri, bilverkstad och metallarbete
SEKO www.seko.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
50-288 kr/mån Service och kommunikation
Pappersindustriarbetarnas www.pappers.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
0.9% av bruttolönen Pappersarbete
SRAT www.srat.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
50-288 kr/mån Beteendevetare, Ekonom,Folkhälsovetare,
Forskare,Psykoterapeut,Personalvetare,
Samhällsvetare,Socionom,Etikrådet
Sveriges Arkitekter www.arkitekt.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
300 kr/mån Arkitekter & byggnadskonstruktion
Finansförbundet www.finansforbundet.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
39-286 kr/mån Finans, bank och försäkring
Fysioterapeuterna www.fysioterapeuterna.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
150-280 kr/mån Fysioterapeuter tidigare kallade sjukgymnaster
Sveriges arbetsterapeuter www.fsa.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
192-318 kr/mån Arbetsterapeuter
Psykologförbundet www.psykologforbundet.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
95-425 kr/mån Terapi, psykologi, psykologer
Officersförbundet www.officersforbundet.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
150-230 kr/mån Officer, befäl, militär
Sveriges farmaceuter www.sverigesfarmaceuter.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
159-299 kr/mån Apotek, Farmaceuter
Teaterförbundet www.teaterforbundet.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
195-300 kr/mån Teater, scen, skådespelare
Brandmännens Riksförbund www.brandfacket.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
90-190 kr/mån Brandmän, räddningstjänst
Finansförbundet www.ftf.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
260 kr/mån Finans, bank och försäkring
Försvarsförbundet www.forsvarsforbundet.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
200-310 kr/mån Försvar, militär, befäl
Trafik & järnväg www.tj.nu
Medlemsavgift Yrkesområden:
240 kr/mån Trafik & järnvägsarbete
Veterinärförbund www.svf.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
ca 200 kr/mån Veterinär
Musikerförbundet www.musikerforbundet.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
185-315 kr/mån Musiker
SFHL www.sfhl.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
50-325 kr/mån Svenska folkhögskolelärare
Tull & kust www.tullkust.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
75-262 kr/mån Tull & kustbevakning
Yrkesmusikerförbundet www.symf.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
180-280 kr/mån Musiker
Sjöbefälsföreningen www.sjobefalsforeningen.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
274 kr/mån Sjöbefäl
Kyrkans Akademikerförbund www.kyrka.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
100-325 kr/mån För dig med kyrkan som arbetsgivare
BARO www.baro.nu
Medlemsavgift Yrkesområden:
50-270 kr/mån Busschaufförer
Ambulansförbundet www.ambulansforbundet.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
100-200 kr/mån Ambulansförare, sjukvårdare, vårdpersonal och räddningstjänst
Säljarnas Riksförbund www.saljarnas.se/
Medlemsavgift Yrkesområden:
230 kr/mån Säljare, försäljning
Skogs- och lantbrukstjänstemännens www.slf-facket.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
max 252 kr/mån Skog och lantbruk
Småföretagarnas Riksförbund www.smaforetagarna.eu
Medlemsavgift Yrkesområden:
100 kr/år
1100 kr serviceavgift
Småföretagare
GS a-kassa www.gsfacket.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
Max 493 kr/mån Grafiskt, träarbete och design
Hamnarbetarförbundet www.hamn.nu
Medlemsavgift Yrkesområden:
370 kr/mån Hamnarbetare, containerlossning
SAC Syndikalisterna www.sac.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
68-464 kr/mån Syndikalister, arbetare
Journalistförbundet www.sjf.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
60-355 kr/mån Journalister
Fackförbundet ST www.st.org
Medlemsavgift Yrkesområden:
136-248 kr/mån Statligt anställda, Skatteverket, Arbetsförmedlare
 

Initialt var facket en renodlad arbetarrörelse som drev frågor som rörde rättigheter och villkor på arbetsplatsen. Detta är fortsatt en viktig del i det fackliga arbetet, ett exempel är när arbetsgivare och arbetstagare träffar avtal genom förhandlingar och upprättar kollektivavtal. Under avtalsrörelsen våren 2016 förhandlade flera stora fackförbund fram nya löneavtal, denna gång blev undersköterskorna de stora vinnarna då man säkrade ett avtal som innebär en löneökning enligt märket som satts i Industriavtalet med 2,2% per år samt ytterligare 500 kr/år.

Ledande fackförbund genomgår förtroendekris

Det ledande LO-förbundet Kommunal har länge varit det största fackförbundet förra året fick man se sig passerade av Unionen som numera har ett större medlemsantal. Att LO har problem med sviktande medlemsantal är ingen nyhet, utan något som pågått under en längre tid, men i och med Kommunalskandalen 2016 accentuerades problemen. Det handlar om en förtroendekris och det kan ta lång tid innan man (om någonsin) lyckas bygga upp Kommunal till den mäktiga organisation man en gång var.

Från arbetare till tjänsteman – Facket skiftar fokus

Arbetsmarknaden förändras successivt i Sverige. Det som en gång i tiden var ett bondesamhälle utvecklades till ett industrisamhälle, sedan ett antal år tillbaka i tiden sker en ny omvandling där arbetare blir till tjänstemän.

Dessa samhällsförändingar ställer nya krav på fackföreningsrörelsen där fokus måste ändras från grupp till individ. Utveckligen är särskilt påtaglig bland tjänstemannafacken.

Det moderna facket fokuserar inte bara på kollektivet utan även på den enskilda individen. Några exempel på detta är att man numera erbjuder jobbcoachning, CV-granskning ,tips inför lönesamtalet, inkomstförsäkring och andra medlemsförmåner.