Inkomstförsäkring

Rekommenderbar försäkring för dig som tjänar över 25 000 kr/mån

Utöver den ordinarie arbetslöshetsförsäkringen ger flera fackförbund och försäkringsbolag dig möjlighet att teckna en inkomstförsäkring. Fördelen med denna försäkring är att du kan få ersättning baserad på hela din tidigare lön. Inkomstförsäkringen ersätter 80% av den lön som överstiger a-kassetaket på 25 025 kr/mån.

Inkomstförsäkring Hemsida
Unionen www.unionen.se
Medlemsavgift Lönetak
50-225 kr/mån 60 000-150 000 kr
Ledarnas www.ledarna.se
Medlemsavgift Lönetak
296-372 kr/mån 80 000-120 000 kr
Accept inkomstförsäkring www.accept.se
Medlemsavgift Lönetak
85-530 kr/mån 80000 kr
Vision www.vision.se
Medlemsavgift Lönetak
53-285 kr/mån 100 000 kr
Sveriges läkarförbund www.slf.se
Medlemsavgift Lönetak
ca 300-500 kr/mån 100.000 kr
Elektrikerna www.elektrikerna.se
Medlemsavgift Lönetak
1,9 % av bruttolönen 35 000 kr
Civilekonomerna www.civilekonomerna.se
Medlemsavgift Lönetak
391 kr/mån 80 000 kr
Handelsanställdas HA www.handels.se
Medlemsavgift Lönetak
ca 100-500 kr/mån 35 000 kr
Jusek www.jusek.se
Medlemsavgift Lönetak
89-251 kr/mån 80 000 kr
Akademikerförbundet SSR www.akademssr.se
Medlemsavgift Lönetak
ca 260 kr/mån 100 000 kr
Vårdförbundet www.vardforbundet.se
Medlemsavgift Lönetak
265 kr/mån 60 000 kr
Kommunal www.kommunal.se
Medlemsavgift Lönetak
300-600 kr/mån 35000 kr
Naturvetarna www.naturvetarna.se
Medlemsavgift Lönetak
235 kr/mån 100 000 kr
DIK www.dik.se
Medlemsavgift Lönetak
149-262 kr/mån 100 000 kr
Lärarförbundet www.lararforbundet.se
Medlemsavgift Lönetak
50-325 kr/mån 60 000 kr
Lärarnas Riksförbund www.lr.se
Medlemsavgift Lönetak
90-300 kr/mån 60 000 kr
Transportarbetarnas www.transport.se
Medlemsavgift Lönetak
101-571 kr/mån Saknar tak
Livsmedelarbetarnas www.livs.se
Medlemsavgift Lönetak
ca 250-550 kr/mån 35000 kr
Skolledarförbund www.skolledarforbund.se
Medlemsavgift Lönetak
325 kr/mån 70 000 kr
Tjänstetandläkarna www.tandlakarforbundet.se
Medlemsavgift Lönetak
398-410 kr/mån 80000 kr
SEKO www.seko.se
Medlemsavgift Lönetak
50-288 kr/mån Ingen gräns
SRAT www.srat.se
Medlemsavgift Lönetak
50-288 kr/mån 80000 kr
Sveriges Arkitekter www.arkitekt.se
Medlemsavgift Lönetak
300 kr/mån 60000 kr
Finansförbundet www.finansforbundet.se
Medlemsavgift Lönetak
39-286 kr/mån 80000 kr
Fysioterapeuterna www.fysioterapeuterna.se
Medlemsavgift Lönetak
150-280 kr/mån 50000-80000 kr
Sveriges arbetsterapeuter www.fsa.se
Medlemsavgift Lönetak
192-318 kr/mån 50000 kr
Psykologförbundet www.psykologforbundet.se
Medlemsavgift Lönetak
95-425 kr/mån 50000 kr
Officersförbundet www.officersforbundet.se
Medlemsavgift Lönetak
150-230 kr/mån 50000 kr
Sveriges farmaceuter www.sverigesfarmaceuter.se
Medlemsavgift Lönetak
159-299 kr/mån 80000 kr
inkomstforsakring för
försäkring & finans
www.ftf.se
Medlemsavgift Lönetak
260 kr/mån 80000 kr
Försvarsförbundet www.forsvarsforbundet.se
Medlemsavgift Lönetak
200-310 kr/mån Trygghetsstiftelsen
Trafik & järnväg www.tj.nu
Medlemsavgift Lönetak
240 kr/mån 50000 kr
Veterinärförbund www.svf.se
Medlemsavgift Lönetak
ca 200 kr/mån 60000 kr/mån
SFHL www.sfhl.se
Medlemsavgift Lönetak
50-325 kr/mån 60000 kr
Sjöbefälsföreningen www.sjobefalsforeningen.se
Medlemsavgift Lönetak
274 kr/mån Se Accept
Kyrkans Akademikerförbund www.kyrka.se
Medlemsavgift Lönetak
100-325 kr/mån Inget tak
Säljarnas Riksförbund www.saljarnas.se/
Medlemsavgift Lönetak
230 kr/mån 50000 kr
Skogs- och lantbrukstjänstemännens www.slf-inkomstforsakring.se
Medlemsavgift Lönetak
max 252 kr/mån 60000 kr
Småföretagarnas Riksförbund www.smaforetagarna.eu
Medlemsavgift Lönetak
100 kr/år
1100 kr serviceavgift
+från 295 kr/mån
40000-80000 kr
GS a-kassa www.gsinkomstforsakring.se
Medlemsavgift Lönetak
Max 493 kr/mån 35000 kr
Journalistförbundet www.sjf.se
Medlemsavgift Lönetak
60-355 kr/mån 60000 kr
Fackförbundet ST www.st.org
Medlemsavgift Lönetak
136-248 kr/mån 80000 kr
 

Vem kan få inkomstförsäkring?

I princip alla yrkeskategorier kan dra nytta av en inkomstförsäkring, men kostnaderna kan variera kraftigt beroende på vilken bransch du tillhör.

Idag har väldigt många inkomstförsäkring genom facket då den ingår ofta ingår medlemsförmån. Detta är i regel det bästa och billigaste viset att säkra lönen.

Fackförbund som organiserar yrkeskårer där risken för arbetslöshet är förhöjd, erbjuder emellertid sällan denna förmån. Denna grupp får istället vända sig direkt till försäkringsbolagen för att teckna en privat inkomstförsäkring.

Villkor för extra ersättning vid arbetslöshet

Samma villkor som gäller för den statliga arbetslöshetsförsäkringen som a-kassan hanterar gäller för inkomstförsäkringen. Utöver dessa grundkrav måste du även uppfylla den kvalifikationstid som respektive inkomstförsäkring kräver. Normal kvalifikationstid är 12-18 månader.