A-kassa

Ekonomiskt stöd till arbetslösa som söker nytt jobb är en grundtrygghet i vårt samhälle. Denna garanti ger arbetstagare och företagare möjlighet att söka ersättning vid arbetslöshet.

A-kassa Hemsida
Unionens A-kassa www.unionensakassa.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
112 kr/mån De flesta typer av yrken, privata tjänstemän, IT, Chefer, utbildade, försäljning och service

Ledarnas www.ledarnasakassa.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
115 kr/mån Avdelningsledare, chefer, företagsledare och VD, egenföretagare

Vision www.akassanvision.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
115 kr/mån Kommun, Privat, Landsting, Kyrka
Elektrikernas www.elektrikernasakassa.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
100 kr/mån Elektriker, Hantverkare
Handelsanställdas HA www.handels.se/akassan
Medlemsavgift Yrkesområden:
132 kr/mån För arbetar i butiker, varuhus och lager
Kommunalarbetarnas KAAK www.kommunalsakassa.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
102-105 kr/mån Kommunanställda
Lärarnas www.lararnasakassa.nu
Medlemsavgift Yrkesområden:
110 kr/mån Lärare i grundskola, på högstadium, gymnasium och vuxenutbildning
Transportarbetarnas www.transportsakassa.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
120 kr/mån För dig som arbetar inom transportbranschen
Fastighets www.fastighetsakassa.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
1380 kr/år Fastighetsförvaltning, vaktmästare, städare, parkarbetare, värdar
Byggnads www.byggnadsakassa.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
130 kr/mån Byggarbetare, snickare, hantverkare
Livsmedelarbetarnas www.livs-akassa.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
112 kr/mån Livsmedelsarbetare
Svensk Handels SHA www.akassan.com
Medlemsavgift Yrkesområden:
129 kr/mån Handelsanställda
Hotell- och restaurangs HRAK www.hrak.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
130 kr/mån Kök, restaurang och hotell
IF Metall www.ifmetall.se/akassan
Medlemsavgift Yrkesområden:
106-116 kr/mån Gruva, industri, bilverkstad och metallarbete
SEKO arbetslöshetskassa www.sekosakassa.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
140-149 kr/mån Service och kommunikation
Pappersindustriarbetarnas www.pappersakassa.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
129 kr/mån Pappersarbete
Finans- och försäkrings www.ffakassan.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
115 kr/mån Finans, bank och försäkring
Akademikernas AEA www.aea.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
100 kr/mån Akademikerutbildade
Säljarnas www.saljarnas-akassa.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
110 kr/mån Säljare, försäljning
Sveriges Entreprenörers www.seakassa.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
119 kr/mån Egenföretagare och annat företagande
Skogs- och lantbrukstjänstemännens SLAK www.slf.a.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
120 kr/mån Skog och lantbruk
Småföretagarnas SmåA www.smakassa.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
128 kr/mån Småföretagare
GS a-kassa www.gsakassa.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
155 kr/mån Grafiskt, träarbete och design
Hamnarbetarnas www.hamnakassa.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
145 kr/mån Hamnarbetare, containerlossning
SAAK www.saak.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
125 kr/mån Syndikalister, arbetare
Journalisternas www.journalisternas-akassa.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
135 kr/mån Journalister
STs A-kassa www.stsakassa.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
100 kr/mån Statligt anställda, Skatteverket, Arbetsförmedlare
Alfa kassan www.alfakassan.se
Medlemsavgift Yrkesområden:
120 kr/mån Statlig a-kassa där alla yrken och branscher kan gå med.
 

Vad är a-kassa?

Arbetslöshetskassa förkortat A-kassa är den enhet som hanterar ärenden kopplade till svensk arbetslöshetsförsäkring. På statligt uppdrag sköter dessa a-kassor om samtliga utbetalningar av ekonomiskt stöd från grundförsäkring och inkomstbortfallsförsäkring .

Som a-kassemedlem kan du ta del av inkomstbortfallsförsäkringen och erhålla arbetslöshetsersättning som motsvarar 80% av din tidigare lön upp till 25 025 kr/mån.

Du som varit medlem i a-kassan mindre än 12 månader är endast berättigad till grundförsäkringen som maximalt ger 350 kr/dag.

Viktigt att gå i rätt a-kassa med direkt!

Eftersom du måste ha varit med i a-kassan minst 12 månader för att få full ersättning, är det klokt att bli medlem direkt när du fått jobb. Tänk på att medlemskapet i a-kassor är yrkesbaserat, du kan därför behöva byta a-kassa om du skiftar arbetsplats. Det får inte förekomma några tidsglapp mellan medlemskapen om du skall kunna tillgodoräkna dig kvalifikationstiden!